top of page

Mitt navn er Signe Beatrice og jeg har fra tidlig barndom hatt en rekke spirituelle opplevelser og erfaringer. Mye tok jeg for gitt uten å tenke over at det var noe spesielt eller merkverdig, mens andre ting la jeg lokk på.

Jeg tenker at vi har alle de samme evnene i variabel grad, og det er alltid rom for vekst og utvikling uansett ståsted. Vi har alle våre livsoppgaver, hver og en er vi viktige som sammen utgjør en helhet.

Tarot og healing ble jeg bevisst på tidlig i tenårene og det var da jeg ga mine første readinger og healing til venner. Så kom det dithen at jeg tok i mot klienter. Kortene fungerer ofte som et verktøy for meg under en konsultasjon. 

Ellers har jeg en høyskoleutdannelse i tillegg til en naturmedisinsk utdannelse. Det har i årenes løp også blitt en rekke kurs i bl.a. antistressterapi, ernæring, healing, meditasjon, mediumsutvikling og NLP Practioner.

Jeg har medvirket i ulike programmer på TV og Radio som i NRK TV, TV2, P2, P4, NRK P1+,

NRK Sápmi, finansavisen, Magasinet Medium og div andre blader/tidsskrifter.

Jeg er registrert godkjent healer av Det Norske Healerforbundet 

Jeg er også registrert i registeret for alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. Det er en frivillig registerordning som skal bidra til å ivareta pasientsikkerhet, forbrukerrettigheter, seriøsitet og ordnede forhold.

Ta kontakt i dag!

Tel. +47 21 90 21 90

bottom of page